Sine Limite - ons samenwerkingsverband

Het kan voorkomen dat wij, ondanks onze inspanningen, nog onvoldoende kunnen aansluiten bij wat een kind van ons nodig heeft. In dat geval kunnen wij de vraag, in overleg met ouders, voorleggen aan een medewerker van het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite. Sine Limite is het samenwerkingsverband binnen Deventer, waarbij alle scholen zijn aangesloten. Elke school heeft een trajectmedewerker toegewezen gekregen met wie zij contact kunnen opnemen in het geval van vragen of zorgen. De Intern Begeleider neemt hiertoe in principe het initiatief. In gesprek met school, ouders en de trajectmedewerker van Sine Limite kunnen we kijken wat het kind nodig heeft en wie dat zou kunnen bieden. Mogelijk is er onderzoek nodig, bijvoorbeeld in het geval van dyslexie. Of we krijgen gerichte tips om verdere aanpassingen of begeleiding te geven.