Schoolveiligheidsplan DLS

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel. Elke school werkt zijn veiligheidsbeleid uit in een schoolveiligheidsplan. Daarin staat hoe de school omgaat met onveilige situaties, meldingen, pesten en incidenten.