Medezeggenschapsraad


De MR is een orgaan dat erop toeziet dat de belangen van de leerkrachten (werknemers) en van de kinderen in het onderwijsleerproces op juiste wijze behartigd worden. 

Daarom heeft de MR een belangrijke intermediaire functie tussen de school en het bestuur.

In het basisonderwijs bestaat de MR uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR volgt bestuurszaken kritisch en bespreekt onderwerpen die betrekking hebben op de school. Zij kan haar meningen en opvattingen aan het bestuur en het management kenbaar maken. 

Om er goed op toe te kunnen zien dat alle belangen behartigd worden, is het belangrijk dat wij weten wat er speelt. Daarom komen wij graag met u in contact. Dit kan op twee manieren. U kunt een email sturen naar: MrDLS@deventerleerschool.nl. U kunt ook één van ons direct aanspreken op het schoolplein. 

 

Leden MR oudergeleding

Niek Borm - voorzitter 
Carlijn Cambonnet 

 

Leden MR personeelsgeleding: 

Carjanne Meijer - leerkracht 
Carin Broekman - leerkracht