Anti-pestprotocol

Wij willen dat alle kinderen met een veilig en prettig gevoel naarf school kunnen gaan. Naast het leren op het cognitieve gebied, leren wij onze kinderen ook hoe zij met elkaar moeten omgaan. Op deze manier streven wij naar het preventief tegengaan van pestgedrag. Soms komt er ondanks dat toch pestgedrag naar boven en wij gaan daar dan gedegen mee om. Hoe wij zowel preventief bezig zijn in de groepen als dat we actief aan de slag gaan bij signalen van pestgedrag, lees u in ons Anti-pestprotocol.