Extern

Buiten de school hebben wij ook contacten met externe partijen die we kunnen benaderen als het gaat om zorg aan een kind of aan ouders / verzorgers van een kind.

Binnen Nederland is het zo geregeld dat jeugdhulp tot 18 jaar door de overheid wordt vergoed. Hiervoor moet wel een beschikking worden afgegeven door de gemeente. In Deventer gebeurt dit door Team Toegang Jeugd. Als school hebben wij een vast contactpersoon die wij kunnen vragen aan te sluiten bij een overleg, zodat in gezamenlijk gesprek kan worden afgesproken of er een beschikking of andere vorm van hulp nodig is. Vaak voeren wij dat gesprek dan met ouders en de trajectmedewerker vanuit ons samenwerkingsverband Sine Limite.