Jaarplan 2023 -2024 DLS

Vanuit het vierjaarlijkse schoolplan stellen wij elk jaar een specifiek Jaarplan op, geldend voor dat schooljaar. Hierin werken we de doelen meer concreet uit.