Jaarverslag 2023 DLS

In dit document geeft de stichting DLS (beheerder van de school) de onderwijskundige en financiële activiteiten in 2023 weer. De jaarrekening beschrijft de situatie per balansdatum 31 december 2023.