Leerlingenzorg

Op onze school wordt klassikaal lesgegeven. Binnen de lessen en daarbuiten is veel ruimte voor differentiatie om zo goed mogelijk aan te sluiten wat een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Soms zijn er andere dingen nodig. Ook dan gaan wij graag met ouders in gesprek om te zien hoe wij de hulp aan het kind zo passend mogelijk te kunnen laten zijn. 

In dit uitklapmenu schetsen wij in het kort hoe de zorg op onze school gerealiseerd wordt. Hoe dit precies in elkaar steekt, leest u in de download Schoolondersteuningsprofiel van de DLS (SOP). Deze vindt u onder Informatie & downloads of hieronder.

Specifieke zorg hebben wij vastgelegd in protocollen, zoals het dyslexieprotocol. Deze zijn ook te vinden onder het kopje Informatie & downloads, of hieronder.