Leerlingenzorg

Op onze school wordt klassikaal lesgegeven. Binnen de lessen en daarbuiten is veel ruimte voor differentiatie om zo goed mogelijk aan te sluiten wat een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Soms zijn er andere dingen nodig. Ook dan gaan wij graag met ouders in gesprek om te zien hoe wij de hulp aan het kind zo passend mogelijk te kunnen laten zijn. 

Hoe wij dit als Deventer Leerschool precies vormgeven, leest u in de download Schoolondersteuningsprofiel van de DLS (SOP). Deze vindt u onder Informatie & downloads.

Specifieke zorg hebben wij vastgelegd in protocollen, zoals het dyslexieprotocol. Deze zijn te vinden onder het kopje Informatie & downloads.