Missie en visie

VISIE
Op de Deventer Leerschool (DLS) krijgen onze leerlingen een goede basis mee. Wij geloven dat een gedegen basis in onze kernvakken het hoofddoel van het basisonderwijs is: taal, spelling, lezen en rekenen. De sociale veiligheid van leerlingen die nodig is om tot leren te komen is een voorwaarde. Wij werken klassikaal, doelgericht, vanuit methodes, waarbij binnen iedere klas gedifferentieerd wordt op meerdere niveaus. Hiermee proberen we onze leerlingen zo goed mogelijk te bedienen. Ons dag- en weekritme kent een vaste structuur; helder en overzichtelijk voor onze leerlingen.

Wij stellen hoge, maar reële verwachtingen aan onze leerlingen. Op de DLS werken onze leerlingen individueel en samen. In de klas, maar op enkele momenten ook daarbuiten. Door samen te werken ontwikkelen onze leerlingen hun sociale vaardigheden. Onze leerlingen leren zichzelf en de ander kennen, dicht bij jezelf, dicht bij de ander.

MISSIE
Op de DLS vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zich competent voelen, in hun leerproces met betrekking tot de kernvakken en in hun eigen persoonlijke ontwikkelproces. Wij staan voor gedegen en doelgericht onderwijs, met kwalitatief hoge instructies.