Aanname- en plaatsingsbeleid Deventer Leerschool

In dit document leest u hoe de plaatsing van een leerling op onze school tot stand komt.