Dyslexieprotocol

Wanneer kinderen dyslexie hebben vraagt dat een andere aanpak en andere doelen dan de reguliere aanpak. In ons Dyslexieprotocol kunt u lezen hoe wij op onze school omgaan met het vermoeden van dyslexie, ondersteuning, mogelijk onderzoek en eventuele aanpassingen.