Klachtenprocedure

Het kan zijn dat u als ouder niet tevreden bent over de gang van zaken aangaande uw kind. Uiteraard hopen we zulke situaties in goed gesprek met elkaar op te lossen. Wanneer u desondanks ontevreden bent, vindt u onze klachtenregeling hier.