Schoolorganisatie

Op de Deventer Leerschool geven we in de groepen 1 en 2 les in heterogene groepen; de kinderen in de kleuterleeftijd worden evenredig over de kleutergroepen verdeeld.. De groepen 3 t/m 8 zijn enkelvoudige groepen. 

Wij hebben een team dat qua leeftijd mooi varieert. Zo brengt ieder op eigen wijze energie en kennis binnen het team.