Bestuur

Ouders/verzorgers van kinderen op de Deventer Leerschool worden automatisch lid van de Vereniging Deventer Leerschool. 

Het bestuur van de vereniging is het bevoegd gezag van de school. Verantwoording over onder meer het financiële beleid wordt aan de leden van de vereniging afgelegd tijdens de algemene ledenvergaderingen, die in juni en december worden gehouden. 

1 Augustus 2022 zijn we van een vrijwillig ouderbestuur overgegaan naar één professionele bestuurder en een raad van toezicht. In de raad van toezicht zitten nog wel vrijwillige ouders. Voor meer informatie over deze wijziging zie deze presentatie (link naar presentatie invoegen) 

Het toezichthoudend bestuur is belast met toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en op het uitvoerend bestuur in het bijzonder. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit: 
- Jildau Bosma 
- Arno Wissink 
- Nicole Peters

U kunt het bestuur mailen via bestuur@deventerleerschool.nl.

 


Bestuurder 

Mark van der Pol is m.i.v. 1 augustus 2022 tijdelijk bestuurder van de DLS. Sinds eind 2020 is hij bij de DLS betrokken als adviseur van het bestuur en de directie en heeft heb de bouwcoördinatoren getraind in hun rol als middenmanager. 

 

Het management 

De directeur, Joeri van Beek, is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Naast de directeur zijn er twee bouwcoördinatoren, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Met de intern begeleider van de school vormen zij het managementteam. De directeur wordt ondersteund door een managementassistent.