Bestuur

Dit schooljaar 2023-2024 zijn wij als vereniging DLS bezig met de omzetting naar een stichting DLS. Als dit is gerealiseerd wordt er tevens een bestuursstichting DLS in het leven geroepen waar zowel onderwijs DLS als opvang DLS onder komen te vallen.

 

De beoogde directeur-bestuurder (momenteel al de directeur-bestuurder van de school) is Taco Houkema. Hij is bereikbaar via directie@deventerleerschool.nl.

De raad  van toezicht (rvt) is belast met het toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en de directeur-bestuurder in het bijzonder. De rvt bestaat uit de volgende leden: 
- Jildau Bosma 
- Arno Wissink 
- Nicole Peeter
- Rogier Stappers

U kunt de directeur-bestuurder mailen via bestuur@deventerleerschool.nl.