Bestuur

In schooljaar 2023-2024 heeft onze school een transitie doorgemaakt van vereniging DLS naar Stichting DLS.

Daarnaast is er tevens een bestuursstichting DLS in het leven geroepen waar zowel onderwijs DLS als opvang DLS onder vallen.

 

De Raad  van Toezicht (RVT) is belast met het toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en de directeur-bestuurder in het bijzonder. De RVT bestaat uit de volgende leden: 

  • Jildau Bosma 
  • Arno Wissink 
  • Nicole Peeters
  • Rogier Stappers
  • Sieuwke van Sloten