Schoolplan 2023-2027 DLS

Elke vier jaar wordt een schoolplan geschreven, met de doelstellingen voor de voorliggende beleidsperiode. De huidige schoolplanperiode is 2023-2027. In het schoolplan zijn de uitgangspunten voor de komende jaren ontwikkeld in overleg met het team en het bestuur en ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.