Aanmelden

Ouders/verzorgers van kinderen op de Deventer Leerschool worden automatisch lid van de Vereniging Deventer Leerschool.

Het bestuur van de vereniging is het bevoegd gezag van de school en bestaat uit ouders die tijdens een algemene ledenvergadering zijn benoemd. Verantwoording over ondermeer het financiële beleid wordt aan de leden van de vereniging afgelegd tijdens de algemene ledenvergaderingen, die in juni en december worden gehouden.

 

De vereniging kent statuten 1  en 2 en een Huishoudelijk Reglement.

Het bestuur is opgesplitst in een uitvoerend en een toezichthoudend bestuur.

 

 

Het uitvoerend bestuur bestaat uit: 

* Sanela Svraka-Latifovic (voorzitter)

* Job Gielen (penningmeester)

* Jildau Bosma (secretaris)

* Laura Steman

* Meinou de Vries

 

Het toezichthoudend bestuur is belast met toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en op het uitvoerend bestuur in het bijzonder.

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit:

* Jeroen Boorsma

* Saskia van der Velden

* Arjen Janssens

 

U kunt het bestuur mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een uitgebreide omschrijving van de taken en werkzaamheden van bestuursleden kunt u hier vinden.

 

Het management

De directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Naast de directeur zijn er twee bouwcoördinatoren, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Met de intern begeleider van de school vormen zij het managementteam. De directeur wordt ondersteund door een managementassistent.