Aanmelden

De Deventer Leerschool is een basisschool gevestigd in het centrum van de stad Deventer.

Hoewel de school een historie heeft van meer dan een eeuw, draagt zij pas sinds 1 oktober 1983 de naam Deventer Leerschool. Hiervoor droeg zij de naam Rijksleerschool. Een naam die aangaf dat dit een oefenschool was voor kwekelingen van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen.

 

Bij de inwerkingtreding van de Wet op het Basisonderwijs was er voor de Rijksleerscholen die geen kleuterschool aan zich konden koppelen geen plaats meer. Ons land kende nog slechts 6 van deze Rijksleerscholen.

De ouders van de leerlingen in Deventer wilden het karakter van de school behouden. Daarom namen de ouders in 1979 het initiatief om zelf het bestuur van de school te gaan vormen.

Daartoe werd op 28 november 1980 een oudervereniging in het leven geroepen, genaamd: Vereniging Deventer Leerschool.

Lid hiervan zijn alle ouders met kinderen op de school.

 

Sinds 1983 staat de Deventer Leerschool te boek als een Bijzonder Neutrale Basisschool op algemene grondslag.

Onze school is sinds 1985 gevestigd aan de Brinkpoortstraat 7 (Brinkpoortplein) in een karakteristiek gebouw dat stamt uit 1894, een beschermd stadsgezicht.

De straat ligt in een rustige, gedeeltelijk nieuw gebouwde woonwijk in het centrum.

De naastgelegen “oude gymzaal” is omgebouwd tot een mooi onderkomen voor de peuterspeelzaal en de Buitenschoolse opvang.

 

Voor het 125 jarig jubileum is er een boek uitgebracht.

Deventer Leerschool 1881-2006. Onderwijsmonument in het hart van de stad.

Er zijn nog een aantal exemplaren te koop. Informatie bij de administratie.