Aanmelden

Soms zijn er bijzondere gebeurtenissen, buiten de reguliere vakanties om, waar u en uw kind(eren) wel graag bij willen zijn.

De aanvraag van dit soort verlof dient tijdig (minimaal 2 weken van te voren) schriftelijk te gebeuren bij de directeur. De gemeentelijke richtlijnen met betrekking tot het wel of niet verlenen van verlof zijn uitvoerig beschreven en staan in de Schoolgids.

Het antwoord op uw verzoek ontvangt u ook schriftelijk, i.v.m. het voeren van een afwezigheidsadministratie. Bij niet verlenen van verlof, kunnen desgewenst verdere stappen ondernomen worden. Op het formulier wordt dat door ons aangegeven.

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.