Aanmelden

De MR is een orgaan dat er op toeziet dat de belangen van de leerkrachten (werknemers) en van de kinderen in het onderwijsleerproces op juiste wijze behartigd worden.

De Deventer Leerschool is een basisschool gevestigd in het centrum van de stad Deventer.

 

Hieronder stellen we ons team aan u voor:

 

Ouders/verzorgers van kinderen op de Deventer Leerschool worden automatisch lid van de Vereniging Deventer Leerschool.

Soms zijn er bijzondere gebeurtenissen, buiten de reguliere vakanties om, waar u en uw kind(eren) wel graag bij willen zijn.

Hierin hebben wij de vrije dagen en belangrijke activiteiten van school opgenomen. Op de dag -> activiteit klikken voor evt. details.

Nadere informatie over deze activiteiten ontvangt u via de groepsleerkracht, de nieuwsbrief of de Wijsneus.

In de Leerwijzer vermelden wij elk jaar onze praktische informatie. Hier staan ook de schoolvakanties in.

 

De Deventer Leerschool heeft een aantal publicaties. Die vindt u hier.

Voor een veilige inning en verwerking van betalingen aan de school zijn wij een samenwerking aangegaan met de Stichting iDEALnet. Een online dienst voor ouders waarmee op een gemakkelijke en veilige manier kan worden betaald voor bijvoorbeeld ouderbijdragen en schoolactiviteiten.

Na een heerlijke zomer heeft ook de oudercommissie (OC) een frisse start gemaakt met het nieuwe schooljaar!

Omdat we nog wel eens horen dat ouders zich afvragen wat de OC nou eigenlijk doet op school, geven we u dit schooljaar via nieuwsberichten regelmatig een kijkje in de ‘keuken’ van de OC.