Aanmelden

De Deventer leerschool geeft per schooljaar ook de schoolgids uit.

Met deze gids willen wij u een beeld geven van onze school.

In het anti-pestprotocol staat beschreven hoe onze school pestgedrag signaleert en aanpakt.

Door het anti-pestprotocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen om pesten te voorkomen of op te lossen.

 

Om ons anti pestprotocol te lezen, klik hier.

 

Klachten op school, hoe los je dat op, klik hier

Wij werken op school voor de zorg voor leerlingen volgens de volgende protocollen: