Aanmelden

Woensdag 28 maart was de grote rekendag!

 

 

 

Woensdag stond in het teken van de grote rekendag. Het thema van de rekendag was: 'de school als pakhuis'. In de bovenbouwgroepen werd er volop gemeten met dozen. Ook werd er flink wat afgemeten met linealen en meetlinten. In de middenbouw werd er veel gesorteerd. In de onderbouw, bij de kleuters werden er vooral bordspellen gedaan, getallen en hoeveelheden gekoppeld en maakten de oudste kinderen hun eigen bordspel. Al met al een leerzame gezellige rekendag!