Formulieren

Verlofformulier

Wanneer een kind leerplichtig is kan er verlof aan gevraagd worden, voor bijvoorbeeld een trouwerij, een uitvaart, of een vakantie buiten de schoolvakanties. Via dit formulier kunt u verlofaanvragen voor uw kind(eren) en wanneer aan de regels wordt voldaan, zal het verlof worden toegekend. U ontvangt hierover dan vanuit school bericht. Het ingevulde formulier kunt u afgeven op school af mailen naar info@deventerleerschool.nl